41-272-20-04

mgr teol.,

ur. 1984 (Małogoszcz),

wyśw. 2011, mian. 2016